Panu Horsmalahti

Maailma kehittyy tutkimuksen avulla

Yliopistoissa tehtävä tutkimus ja akateemisissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot ovat aina hyödyksi jokaiselle yksittäiselle opiskelijalle. Korkea koulutus antaa eväitä ja valmiuksia edetä uralla ja rakentaa erilaisia polkuja oman elämänsä varalle. Monesti yliopistotutkinto on perusvaatimus jonkin tietyn työn tai viran saamiseksi.

Yliopisto-opinnot eivät kuitenkaan ole hyödyllisiä ainoastaan yksilön kannalta, vaan koko yhteiskunnan. Olipa kyse a ilmastonmuutoksen torjumisesta/a, terveydestä, erilaisista sosiaalisista ongelmista tai mistä tahansa yhteiskunnallisista haasteista, tarvitaan tutkimusta niiden ratkaisemiseksi. Yliopistoihin on keskittynyt valtava määrä tietoa, jota väistämättä tarvitaan, kun tavoitteena on kehittää ja parantaa maailmaa.

Yliopisto-opinnot antavat mahdollisuuden ymmärtää asioiden välisiä kausaalisia suhteita ja siten luoda ratkaisua erilaisiin ongelmiin. Tällainen osaaminen antaa sekä yksilölle että yhteiskunnalle parhaat mahdollisuudet menestykseen.

[No blog posts to show ...publish here]