Panu Horsmalahti

Maailma kehittyy tutkimuksen avulla

Yliopistoissa tehtävä tutkimus ja akateemisissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot ovat aina hyödyksi jokaiselle yksittäiselle opiskelijalle. Korkea koulutus antaa eväitä ja valmiuksia edetä uralla ja rakentaa erilaisia polkuja oman elämänsä varalle. Monesti yliopistotutkinto on perusvaatimus jonkin tietyn työn tai viran saamiseksi.

Yliopisto-opinnot eivät kuitenkaan ole hyödyllisiä ainoastaan yksilön kannalta, vaan koko yhteiskunnan. Olipa kyse a ilmastonmuutoksen torjumisesta/a, terveydestä, erilaisista sosiaalisista ongelmista tai mistä tahansa yhteiskunnallisista haasteista, tarvitaan tutkimusta niiden ratkaisemiseksi. Yliopistoihin on keskittynyt valtava määrä tietoa, jota väistämättä tarvitaan, kun tavoitteena on kehittää ja parantaa maailmaa.

Yliopisto-opinnot antavat mahdollisuuden ymmärtää asioiden välisiä kausaalisia suhteita ja siten luoda ratkaisua erilaisiin ongelmiin. Tällainen osaaminen antaa sekä yksilölle että yhteiskunnalle parhaat mahdollisuudet menestykseen.

Sinä voit olla yliopisto-opiskelija

11 Dec 2018

Usein vain osa peruskouluaan päättävistä nuorista tietää, mihin aikoo jatko-opinnoissaan suunnata. Tietämättömyys ja päättämättömyys ovat kuitenkin ok, kaiken ei tarvitse olla ennalta suunniteltua. Monelle yliopiston tuomat mahdollisuudet aukeavat kunnolla vasta oman ymmärryksen kasvettua.
Yliopisto sopii jokaiselle ikään katsomatta. Se on tie suuremman ymmärryksen äärelle. Anna vain itsellesi mahdollisuus olla enemmän.